Niemiecka umowa o pracę – dlaczego warto pracować na niemieckich warunkach?

Niemiecka umowa o pracę – dlaczego warto pracować na niemieckich warunkach?

W tym wpisie obalamy wszystkie mity na temat niemieckiej umowy o pracę. Dowiesz się z niego, czym niemiecka umowa różni się od polskiej, co musi zawierać, a także co możesz na niej zyskać. Wyjaśnimy w nim także, co oznacza praca na niemieckich warunkach i dlaczego jest popularna w branży opiekuńczej. Zapraszamy do lektury!

Niemiecka umowa o pracę – co musisz o niej wiedzieć

W Niemczech umowę o pracę można zawrzeć na kilka różnych sposobów. Należą do nich:

– umowa o pracę zawarta w formie pisemnej
– umowa o pracę zawarta w formie ustnej (w przypadku zawarcia umowy w formie ustnej na pracodawcy mimo wszystko ciąży obowiązek udostępnienia pracownikowi pisemnego egzemplarza. Niedopełnienie tego obowiązku grozi karą grzywny)
– umowa o pracę zawarta za pomocą tzw. „milczącej zgody” tzn. w momencie, gdy pracownik podjął pracę na własne życzenie bez sprzeciwu pracodawcy

Oczywiście najbezpieczniejszą dla każdej ze stron opcją jest umowa o pracę zawarta w formie pisemnej. To zawsze solidna podstawa do ubiegania się o swoje prawa w przypadku konfliktów na linii pracownik-pracodawca.

Co do zasady niemiecka umowa o pracę musi zawierać informacje na temat:

– stron umowy (dokładne oznaczenie pracodawcy oraz pracownika)

– wynagrodzenia w kwocie brutto;

– czasu trwania umowy – na czas określony lub nieokreślony;

– czasu pracy (przy czym dzienny czas pracy może przekroczyć 8 godzin tylko w określonych przypadkach)

– wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy

– wypowiedzenia

– miejsca pracy

– zajęcia (powinien być to możliwie jak najdokładniejszy opis wykonywanej pracy)

– urlopu

– warunki zerwania umowy

– zakazu konkurencji

Praca na niemieckich warunkach – zatrudnienie przez polską firmę

Jeśli już od dłuższego czasu pracujesz jako opiekunka osób starszych z pewnością spotkałaś się z pojęciem pracy „na niemieckih warunkach”.  Takie rozwiązanie jest coraz częściej praktykowane w tej branży i niesie za sobą sporo korzyści!

Pracę na niemieckich warunkach można rozpocząć na dwa sposoby.

Po pierwsze poprzez zatrudnienie w firmie zarejestrowanej w Niemczech. Po drugie poprzez zatrudnienie w firmie zarejestrowanej w Polsce. W tym wariancie firma polska opłaca podatki w kraju, ale składki zdrowotno-emerytalne odprowadza w Niemczech. Jest to całkowicie zgodne z obowiązującym prawem, a dokładniej z art. 13 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 883/2004. Przepis ten mówi o tym, że osoba, która normalnie wykonuje pracę najemną i prowadzi działalność na własny rachunek w różnych państwach członkowskich, podlega ustawodawstwu państwa, w którym wykonuje swą pracę – w którym ma zatrudnienie.


Dlaczego warto pracować na niemieckich warunkach?


Największą korzyścią, którą zyskasz dzięki pracy na niemieckich warunkach jest… niemiecka emerytura, która jak doskonale wiadomo jest znacznie wyższa niż ta polska. Do otrzymania niemieckiej emerytury konieczne jest wykazanie się 60-miesięcznym stażem opłacania składek emerytalnych. Dodatkową, niemiecką emeryturę zyskujesz już więc po 5 latach pracy w Niemczech! Co jeśli pracujemy krócej niż 5 lat? W sytuacji, gdy wymagane okresy ubezpieczeniowe dla uzyskania emerytury w Niemczech nie zostaną spełnione, okresy ubezpieczeniowe wypracowane w Niemczech będą zaliczone na poczet okresów ubezpieczeniowych wypracowywanych w Polsce.

Decydując się na pracę w modelu niemieckim nie należy sIę martwić o to, że okresy wykonywania usług opiekuńczych nie będą wliczane do emerytury. Także niezależnie od długości świadczenia tych usług.

Kolejną zaletą dla osób, które wyjeżdżają do Niemiec jako opiekunki jest to, że wyjazdy krótsze (trwające od 4 do 6 tygodni) są możliwe bez obniżenia stawki bazowej (liczonej za miesiąc) w stosunku do wyjazdów dłuższych. Poza tym wynagrodzenia są wypłacane w każdym miesiącu świadczenia opieki. Na otrzymanie wynagrodzenia nie trzeba czekać do końca zlecenia.

Również niemieckie ubezpieczenie zdrowotne daje znacznie większe korzyści niż to w Polsce. Podczas wyjazdu opiekunka nie musi kupować dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego czy korzystać z karty EKUZ, a z powodzeniem może korzystać z niemieckich kart (AOK lub DAK).

Jeśli masz pytania dotyczące pracy w modelu niemieckim – napisz do nas!